Sílvia Sumell

Psicòloga General Sanitària (PGS)

Parlem? Em pots trucar o escriure un whatsapp
626659390

Gent gran

Psicologa Silvia Sumell www.silviasumell.com

Avaluacions neuropsicològiques, diagnòstic i tractament en estimulació i rehabilitació cognitiva:

El fet de col·laborar durant anys amb el Institut Neurològic de la Memòria (INM)  juntament amb el neuròleg Dr. Domènec Gil Saladié i la meva formació en aquest àmbit, ens brinda la oportunitat de poder oferir aquest servei. A través d’una exploració neuropsicològica (bateria de proves que ens serveix per avaluar les diferents capacitats cognitives, funcionals i emocionals) de la persona s’estableix una orientació diagnòstica i es proposa un pla de treball, si és necessari en format d’estimulació i rehabilitació cognitiva. Un tractament orientat bàsicament a mantenir i potenciar aquelles funcions mentals com l’atenció, memòria, funcions executives, etc., que es poden veure alterades no només en processos de demències o deteriorament cognitiu, sinó també davant quadres d’estrès, ansietat o baix estat d’ànim. A la vegada s’ofereix un suport psicològic així com diferents orientacions a la família i/o cuidadors si és necessari. Les sessions solen ser de 45 min, individuals o en petit grup, a la consulta o bé domicili.