Sílvia Sumell

Psicòloga General Sanitària (PGS)

Parlem? Em pots trucar o escriure un whatsapp
626659390

Infants i adolescents

 

Psicologa Silvia Sumell www.silviasumell.com

 Avaluació, diagnòstic i tractament en:

  • Problemes de conducta, de caràcter, baixa tolerància a la frustració, dificultats per fer cas, per seguir les normes…
  • Pors excessives
  • Timidesa, aprendre habilitats socials, a ser més assertiu…
  • Millorar els problemes ansietat i/o baix estat anímic
  • Millorar l’autoestima
  • Manies, obsessions, rituals…
  • Trastorn dèficit d’atenció amb/sense hiperactivitat (TDAH)
  • Problemes amb els aprenentatges, baix rendiment acadèmic…
  • Dols i pèrdues
  • Acompanyament en processos de separació i/o divorci dels pares
  • Conflictes escolars,  familiars, entre iguals…
  • Aprendre eines per gestionar els conflictes familiars
  • Millorar la comunicació pares-fills

Quan es tracta de nens i/o adolescents es durà a terme una primera visita només amb els pares on s’avalua extensament el motiu de consulta, preocupacions, models educatius, punts forts del seu fill/a i expectatives. Posteriorment es farà una sessió molt semblant però només amb el nen/a o adolescent. Fer-ho per separat és preservar la intimitat de cadascun dels membres deixant que cadascú es pugui expressar lliurement. A partir d’aquí ens marcarem objectius de tractament tenint en compte sempre les necessitats de cadascú per aconseguir en benestar emocional d’ambdues parts. Normalment s’aniran alternant les sessions individuals amb d’altres amb la família. A la vegada es treballarà de forma paral·lela i coordinada amb l’escola, ja que moltes de les dificultats que apareixen repercuteixen en aquest àmbit.

Així doncs, l’objectiu final és trobar eines i estratègies que serveixin per afrontar millor les dificultats que presenta el propi individu, i que li afecten no només a nivell familiar, sinó també social i acadèmic.